Lata 1980-1990 to jeden z najbardziej burzliwych i obfitujących w brzemienne w skutkach wydarzenia polityczne i społeczne okresów w dziejach Polski. Rozpoczyna się on strajkami w Gdańsku. Ich rezultatem, na który właściwie nikt tak naprawdę nie liczył w Peerelowskiej rzeczywistości, było powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, które otworzyło drogę niewyobrażalnym wcześniej nadziejom. Ruch, cieszący sie ogromnym poparciem społecznym, zapowiadał możliwość przekształcenia komunizmu. Przez ponad rok cala Polska przeżywała wzloty i upadki kolejnych negocjacji, kolejnych kroków w kierunku reform społecznych, odchodzenia od totalitaryzmu. Odpowiedzią na ich niepowodzenia były kolejne strajki i akcje protestacyjne. Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 było dowodem na to, ze czasy komunizmu w Europie jeszcze sie nie wypełniły. Zasiane ziarno wzejść miało dopiero 8 lat później, w 1989 roku w postaci „Okrągłego Stołu” i upadku muru berlińskiego. Wyznaczony przez powyższe granice czasowe okres to dla licznych Polaków okres walki, oporu, intensywnej działalności podziemnej, represji, cierpień fizycznych i moralnych.

Te dramatyczne wydarzenia pozostawiły po sobie ślady materialne: będące wyrazem potrzeby wolnego słowa wydawnictwa, w zależności od chwili legalne, bądź podziemne, książki, czasopisma, biuletyny, gazety, dokumenty o charakterze informacyjnym, jak afisze, plakaty, ulotki i kartki okolicznościowe, wreszcie dokumenty komemoratywne, jak zdjęcia, znaczki i koperty okolicznościowe, gadżety. Wydawane, czy produkowane były one w warunkach typowych dla akcji podziemnych, najczęściej domowym sposobem, bez przestrzegania jakichkolwiek norm, czy reguł. Wydawał każdy, kto chciał, a przede wszystkim mógł. Bogata produkcja dokumentów tego okresu trudna jest do uchwycenia, zarejestrowania, zinwentaryzowania i sklasyfikowania ze względu na swoja różnorodność. Dlatego każda próba ich opracowania, w szczególności udostępniona jak najszerszym kręgom zainteresowanych za pośrednictwem internetu, wydaje sie szczególnie ważna, pozwala bowiem na dokonanie porównań, weryfikacji dokumentów, a co za tym idzie, syntezy. Niniejsza baza, będąca opracowaniem prywatnej kolekcji dokumentów związanych z ruchem „Solidarności” w latach 1980-1990 w Polsce, a także z odzewem, jakie ruch ten wywołał w innych krajach, zawiera możliwie najbardziej szczegółowy opis każdego z dokumentów, a co ważniejsze, jest ilustrowana. Bedzie sie ona rozwijać w miarę rozwoju kolekcji, a celem jej jest wyłącznie obiektywne przedstawienie dokumentów, bez jakichkolwiek komentarzy. Mamy nadzieje, ze okaże sie ona użytecznym narzędziem, dającym podstawę do lepszego odtworzenia dziejów tamtego okresu.


Copyright © by yoter 2008 - 2009